Psicosociologia Aplicada

S'estan mostrant 6 resultats

 • 404

  Diversitat i RSC

  Un dels grans desafiaments per a les empreses és desenvolupar una cultura organitzativa, tenint en compte la diversitat que pugui existir en ella. Una gestió òptima de la diversitat permet acceptar i aprofitar les diferències i semblances com a potencial en una organització. Aplicar les estratègies adequades, així com informar a tots els treballadors sobre […]

 • Business partners handshaking at group meeting making project in

  Gestió de conflictes

  Els conflictes interpersonals a la feina són freqüents. La seva presència no significa necessàriament un problema, doncs són un aspecte normal de les relacions humanes, però si no se saben resoldre correctament poden escalar cap a conflictes més greus i degenerar en situacions de violència laboral, afectant greument la salut i el benestar dels treballadors. […]

 • Dissatisfied female executive blaming threatening male employee

  Gestió de l’assetjament laboral

  Les relacions socials a la feina són una font de satisfacció per a les persones, ja que donen resposta a les necessitats socials, al permetre relacionar-se amb altres persones i integrar-se a l’organització. A més a més, poden ser moderadores de situacions estressants ja que en certa mesura són una via per oferir recolzament social. […]

 • Businessman in his office making stop sign

  Gestió de situacions de violència laboral

  La violència al lloc de treball és un fenomen creixent d’origen multifactorial, en el qual influeixen les pressions laborals, la inestabilitat social, els comportaments cada vegada més intolerants de la societat actual i la deterioració de les relacions personals. Així doncs, l’expansió del sector serveis, juntament amb les noves formes d’organització, suposa un augment de […]

 • Exhausted tired woman with closed eyes touching head

  La síndrome d’estar cremat i la seva prevenció

  La síndrome de Burnout o “estar cremat” és un problema social i de salut pública. Es tracta d’un procés de desgast professional molt comú a les organitzacions, en especial en aquelles activitats on es manté un contacte directe amb terceres persones. La necessitat de tractar la síndrome de Burnout ve lligada a la necessitat d’estudiar […]

 • Group of business people with eyes closed standing outside office building

  STOP a l’estrès: Com afrontar l’estrès laboral

  L’estrès no és un trastorn nou, ja l’home de la prehistòria produïa alts nivells d’adrenalina i noradrenalina (hormones relacionades amb l’estrès) en sortir de caça o quan ell mateix era perseguit pels grans depredadors del plistocè. No obstant això, en les últimes dècades, l’estrès i altres patologies relacionades tenen cada vegada més rellevància en situar-se […]