Cursos online

La síndrome d’estar cremat i la seva prevenció

La síndrome de Burnout o “estar cremat” és un problema social i de salut pública. Es tracta d’un procés de […]

Duració:5 hores
Idioma: Català

Descripció

La síndrome de Burnout o “estar cremat” és un problema social i de salut pública. Es tracta d’un procés de desgast professional molt comú a les organitzacions, en especial en aquelles activitats on es manté un contacte directe amb terceres persones.

La necessitat de tractar la síndrome de Burnout ve lligada a la necessitat d’estudiar els processos psicosocials de les organitzacions, aspecte que incideix directament en el clima laboral. Actualment, les organitzacions han cregut oportú preocupar-se més de la qualitat de la vida laboral que ofereixen als seus treballadors.

És per aquest motiu que creiem important i necessària la present activitat educativa que, gràcies a la informació que aporta, ofereix eines a treballadors de tots els nivells jeràrquics per detectar i prevenir el Burnout.

  • Donar a conèixer als treballadors la síndrome de Burnout.
  • Conscienciar i reduir, tant en l’àmbit individual com organitzacional, la síndrome de Burnout i les seves manifestacions.
  • Oferir eines i recursos per identificar la síndrome i poder prevenir-la.

Capítol 1. Introducció.

Capítol 2. La síndrome “d’estar cremat” (Burnout).

– Què és el Burnout?
– Què no és Burnout?
– Símptomes.
– Factors que desencadenen aquesta síndrome.
– Principals models explicatius de la síndrome de Burnout.

Capítol 3. Qui pot patir la síndrome de Burnout?

Capítol 4. Conseqüències: individuals i per a l’organització.

Capítol 5. Instruments de mesura de la síndrome de Burnout.

Capítol 6. Estratègies d’intervenció i prevenció de la síndrome de Burnout.

– Estratègies individuals.
– Estratègies de caràcter interpersonal i grupal.
– Estratègies organitzacionals.

Treballadors que atenen a usuaris i que requereixen alta demanda emocional.