Formació de formadors en PRL

Una de les activitats més habituals dels tècnics de prevenció és la formació i informació als treballadors. Conscients d’aquest paper fonamental, MC MUTUAL ha elaborat els videotutorials que es mostren a continuació amb les claus per a ser un bon formador en PRL i aconseguir el seu objectiu final, sensibilitzar als treballadors per a protegir la seva seguretat i salut.

Píndola 1: Principis bàsics de la formació en PRL

En aquest vídeo es recullen els punts a tenir en compte, segons l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Versió ES

Píndola 2: Claus per a realitzar una sessió formativa efectiva

Per a realitzar una sessió efectiva, a més de ser un expert en la matèria, es requereixen unes certes habilitats comunicatives i planificar bé la formació.

Versió ES

Píndola 3: Guia per a realitzar un webinari amb èxit

Com a formador en Prevenció de Riscos Laborals, cada vegada és més freqüent impartir sessions en format en línia. Els webinaris tenen alguns avantatges comparats amb els esdeveniments presencials, però també poden suposar un repte per al formador. En aquest vídeo s’expliquen les claus per a realitzar un webinari amb èxit.

Versió ES