Preguntes freqüents

A causa de l’eliminació de les barreres temporals i espacials, es redueix el cost que suposa a l’empresari la realització d’activitats presencials. Els desplaçaments i la consegüent paralització de l’activitat laboral es minimitzen.

Sol·licitant l’accés a través de l’oficina més propera de MC MUTUAL que li dirigirà al seu tècnic de prevenció en quota assignat.

Les hores de dedicació no són perdudes, sinó que és una inversió per disminuir els accidents i, en conseqüència, l’absentisme a la seva empresa. La formació es realitza sense desplaçaments i sense restriccions horàries, oferint als treballadors flexibilitat per realitzar el curs.

Sempre que ho sol·liciti, se li remetrà un informe amb la situació de cadascun dels seus empleats que li permetrà conèixer si han finalitzat l’activitat.

D’acord amb l’art. 19 de la Llei de PRL, la formació ha de ser teòrica, pràctica, suficient i adequada. Si l’empresa disposa d’un Tècnic Intermedi o Superior, amb funcions reconegudes dins del sistema preventiu de l’empresa, aquest podrà utilitzar els cursos oferts al nostre Campus per impartir la formació en prevenció als treballadors, complementant si cal amb una part pràctica. A excepció d’aquells sectors, com la Construcció, la formació està regulada per convenis específics.

Les activitats educatives estan sempre actives, de manera que l’empresari pot decidir matricular els seus treballadors en diverses activitats alhora, o bé podem ajudar a crear un itinerari formatiu.

L’alumne disposa de tres intents per superar l’avaluació final. En cas de no superar l’avaluació podrà tornar a ser matriculat, prèvia petició per part de la seva empresa.