Què és el Campus MC Mutual?

El Campus MC MUTUAL és una plataforma d’e-learning que proporciona una variada relació d’activitats educatives de qualitat centrada en centrada en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL) i promoció de la salut laboral.

El propòsit de MC MUTUAL és potenciar la PRL, proporcionant als seus mutualistes activitats educatives en modalitat online confeccionades per professionals experts en cada tema, que els permetin conèixer aquells riscos més comuns que es deriven de la seva activitat i com respondre davant d’ells. Tot això sense necessitat d’assumir una plataforma pròpia.

Aquestes activitats complementen sense substituir les obligacions de l’empresari, amb relació a l’article 19 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

Quins avantatges té la formació el línia?

  • Accés als cursos qualsevol dia a qualsevol hora i des d’on l’alumne ho desitgi.
  • Flexibilitat en la gestió de l’aprenentatge.
  • Seguiment de l’evolució dels alumnes inscrits.
  • Possibilitat d’autogestió de les matrícules per part de l’empresa mutualista a través del Gestor de Col·lectius.

 Quines garanties ofereix? 

Els continguts estan dissenyats per experts en les diverses matèries, amb tutors assignats a cada curs per resoldre els dubtes que es puguin plantejar, i amb el suport d’un equip de professionals que coordina el Campus MC MUTUAL i vetlla per l’òptim funcionament de la plataforma.

Les activitats educatives que es duen a terme des d’MC MUTUAL queden compreses en el Reial decret 860/2018, i estan certificades d’acord amb els requisits de la norma de qualitat ISO 9001:2015.