La nostra filosofia educativa

MC MUTUAL està compromesa amb la societat en la promoció de la PRL mitjançant accions de divulgació, educació, sensibilització i conscienciació.

El propòsit d’aquesta plataforma és potenciar la salut laboral, proporcionant als nostres mutualistes formació en modalitat online.

Apostem per fer de l’alumne un agent actiu en la seva pròpia formació per crear així un aprenentatge significatiu i autònom. Per dur a terme aquest objectiu és necessària la implicació de l’empresa i els treballadors.

Quina titulació atorguen els nostres cursos?

En acabar l’activitat, i un cop superada amb èxit l’avaluació, l’usuari obté un diploma d’aprofitament d’MC MUTUAL. Si l’empresa disposa d’un tècnic mitjà o superior que assumeixi funcions en matèria de PRL, pot usar els continguts de Campus per acreditar la formació específica en prevenció dels treballadors, després de complementar-los amb la corresponent formació pràctica.

En el cas de treballadors autònoms, la mútua podrà certificar el Nivell Bàsic de PRL a través del curs Bàsic que oferim en modalitat online per a aquest col·lectiu.