Cursos online

Gestió de situacions de violència laboral

La violència al lloc de treball és un fenomen creixent d’origen multifactorial, en el qual influeixen les pressions laborals, la […]

Duració:5 hores
Idioma: Català

Descripció

La violència al lloc de treball és un fenomen creixent d’origen multifactorial, en el qual influeixen les pressions laborals, la inestabilitat social, els comportaments cada vegada més intolerants de la societat actual i la deterioració de les relacions personals.

Així doncs, l’expansió del sector serveis, juntament amb les noves formes d’organització, suposa un augment de les relacions interpersonals, no només entre el personal de la mateixa organització, sinó també entre els treballadors i tota mena de persones alienes a l’organització: proveïdors, usuaris, clients, pacients, alumnes, etc.

Generalment, el marc d’aquestes relacions es regeix dins l’àmbit professional, però, en alguns casos, pot comportar situacions de conflicte que deriven en violència laboral.

  • Conèixer i reflexionar sobre les situacions que originen violència laboral i les mesures preventives que es poden adoptar.
  • Millorar les seves habilitats comunicatives i d’afrontament físic del conflicte.
  • Potenciar l’adopció de comportaments segurs que fomentin la millora de la seva cultura preventiva.

Capítol 1. Gestió de situacions de violència laboral.

– Introducció.
– Criteris generals per a la prevenció de situacions de violència als centres de treball.
– La importància de la comunicació en la Prevenció del conflicte.
– Tècniques d’afrontament positives a les situacions de conflicte.
– La contenció física.
– Aspectes legals.

Capítol 2. Educar en el/i pel conflicte.

– Educar en el/i pel conflicte.
– Perspectiva positiva del conflicte.
– Prevenció.
– Anàlisi i negociació.
– La mediació.
– Recursos: bibliografia i pàgines webs.

Capítol 3. La violència en el treball.

Treballadors en contacte amb altres usuaris (proveïdors, clients, pacients, alumnes, etc.) i que estiguin exposats a situacions de conflicte que derivin en violència laboral.