Cursos online

Gestió de l’assetjament laboral

Les relacions socials a la feina són una font de satisfacció per a les persones, ja que donen resposta a […]

Duració:5 hores
Idioma: Català

Descripció

Les relacions socials a la feina són una font de satisfacció per a les persones, ja que donen resposta a les necessitats socials, en permetre relacionar-se amb altres persones i integrar-se a l’organització. A més a més, poden ser moderadores de situacions estressants, pel fet que en certa manera són una via per oferir suport social.

Malgrat això, unes relacions inadequades no només no compleixen aquestes finalitats sinó que poden ser, en si mateixes, una causa d’estrès. Si no es gestionen correctament, els conflictes interpersonals poden suposar un risc per a la salut dels treballadors, i fins i tot derivar en situacions de violència laboral com és l’assetjament psicològic i sexual o la discriminació per raó de sexe.

L’objectiu d’aquesta activitat de sensibilització és donar a conèixer els diferents conceptes de violència laboral, per aprendre a reconèixer quan un treballar pot estar patint violència laboral, o pot estar vivint una situació d’assetjament psicològic o sexual a la feina.

  • Donar a conèixer els diferents conceptes de violència laboral: l’assetjament psicològic o l’assetjament sexual.
  • Aprendre a reconèixer quan un treballador pot estar patint assetjament.
  • Conèixer les mesures per actuar en contra de l’assetjament laboral.

Capítol 1: L’assetjament psicològic a la feina.

Capítol 2: L’assetjament sexual o per raó de sexe a la feina.

Capítol 3: Quins factors afavoreixen l’aparició d’assetjament psicològic, sexual i per raó de sexe?

Capítol 4: Quines conseqüències es deriven de l’assetjament?

Capítol 5: Què puc fer davant d’una situació d’assetjament psicològic, assetjament sexual o per raó de sexe?

Treballadors de qualsevol sector d’activitat.