Cursos online

Gestió de l’assetjament laboral

Les relacions socials a la feina són una font de satisfacció per a les persones, ja que donen resposta a […]

Duració:5 hores
Idioma: Català

Descripció

Les relacions socials a la feina són una font de satisfacció per a les persones, ja que donen resposta a les necessitats socials, al permetre relacionar-se amb altres persones i integrar-se a l’organització. A més a més, poden ser moderadores de situacions estressants ja que en certa mesura són una via per oferir recolzament social.

No obstant, unes relacions inadequades no només no compleixen aquestes finalitats si no que poden ser, en sí mateixes, una causa d’estrès. Si no es gestionen correctament, els conflictes interpersonals poden suposar un risc per a la salut dels treballadors, i fins i tot derivar en situacions de violencia laboral com és l’assetjament psicològic i sexual o la discriminació per raó de sexe.

L’objectiu d’aquesta activitat de sensibilització es donar a conèixer els diferents conceptes de violencia laboral, per aprendre a recòneixer quan un treballar pot estar patint violencia laboral, o pot estar vivint una situació d’assetjament psicològic o sexual a la feina.

  • Donar a conèixer els diferents conceptes de violencia laboral: l’assetjament psicològic o l’assetjament sexual.
  • Aprendre a reconèixer quan un treballador pot estar patint assetjament.
  • Conèixer les mesures per actuar en contra de l’assetjament laboral.

Capítol 1: L’assetjament psicològic a la feina.

Capítol 2: L’assetjament sexual o per raó de sexe a la feina.

Capítol 3: Quins factors afavoreixen l’aparició d’assetjament psicològic, sexual i per raó de sexe?

Capítol 4: Quines conseqüències es deriven de l’assetjament?

Capítol 5: Què puc fer davant d’una situació d’assatjament psicològic, assatjament sexual o per raó de sexe?

Treballadors de qualsevol sector d’activitat.