Cursos online

Gestió de conflictes

Els conflictes interpersonals a la feina són freqüents. La seva presència no significa necessàriament un problema, perquè són un aspecte […]

Duració:10 hores
Idioma: Català

Descripció

Els conflictes interpersonals a la feina són freqüents. La seva presència no significa necessàriament un problema, perquè són un aspecte normal de les relacions humanes, però, si no se saben resoldre correctament, poden escalar cap a conflictes més greus i degenerar en situacions de violència laboral, afectant greument la salut i el benestar dels treballadors.

Aquest curs està adreçat a treballadors de qualsevol àmbit laboral i té com a objectiu ajudar a l’alumne a desenvolupar les competències emocionals i les habilitats socials necessàries per resoldre satisfactòriament els conflictes a la feina.

I les habilitats socials necessàries per a resoldre satisfactòriament els conflictes en el treball.

  • Aprendre sobre els conflictes, el seu origen i la seva evolució.
  • Aprendre tècniques per gestionar positivament els conflictes mitjançant el desenvolupament de competències com l’autoconeixement, el control emocional, la capacitat de comunicació o la negociació, entre d’altres.
  • Conèixer quins són els principals conflictes de violència laboral als quals poden veure’s exposats: assetjament psicològic, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.
  • Saber com actuar i quins recursos té a disposició el treballador en cas que no pugui resoldre el conflicte per si mateix.

Mòdul 1. Conceptes bàsics sobre els conflictes. Aprenent a resoldre conflictes a la feina.

Mòdul 2. Percepcions i conflicte. Els valors, les necessitats i les interpretacions subjectives com a origen dels conflictes.

Mòdul 3. Tipologia i fases del conflicte. Tipus de conflictes interpersonals a la feina i el seu cicle evolutiu.

Mòdul 4. Violència Laboral. Dels conflictes a la feina a l’assetjament laboral.

Mòdul 5. Eines per gestionar conflictes I. Tècniques de control emocional per a la resolució de conflictes.

Mòdul 6. Eines per gestionar conflictes II. Habilitats socials per a la resolució de conflictes.

Treballadors de qualsevol sector d’activitat.