Cursos online

Sensibilització en prevenció de riscos laborals en oficines i despatxos

El continu increment de la utilització dels ordinadors (PVD) en el món del treball en general i a les oficines […]

Duració:1 hora
Idioma: Català

Descripció

El continu increment de la utilització dels ordinadors (PVD) en el món del treball en general i a les oficines i despatxos en particular, ha suposat que siguin precisament els riscos a aquests equips els més freqüents tant en oficines com despatxos. Els principals riscos associats a l’ús de PVD són els de càrrega física, sobretot a causa de l’adopció de postures fixes i moviments repetitius, i els de càrrega visual. Aquesta activitat educativa també aborda els riscos i les mesures preventives relatives a caigudes al mateix nivell i cops contra objectes, així com els riscos psicosocials associats al treball en aquests entorns. Conèixer i destacar els riscos associats al lloc de treball és el primer pas per evitar accidents i malalties professionals.

  • Conèixer quins són els riscos més habituals de l’ús d’ordinadors.
  • Conèixer les mesures preventives de la utilització dels ordinadors.

Capítol 1. Introducció.

Capítol 2. Caigudes al mateix nivell i cops amb objectes.

Capítol 3. Postures forçades i moviments repetitius.

Capítol 4. Distribució ergonòmica de l’àrea de treball.

Capítol 5. Ergonomia dels equips informàtics.

Capítol 6. Factors psicosocials.

Personal d’oficines i despatxos.