Cursos online

Autogestió de la prevenció

Cada empresari, independentment del nombre de treballadors que té l’empresa, té l’obligació legal de vetllar per la seguretat i la […]

Duració:1 hora
Idioma: Català

Descripció

Cada empresari, independentment del nombre de treballadors que té l’empresa, té l’obligació legal de vetllar per la seguretat i la salut dels seus treballadors. En empreses de fins a 25 treballadors l’empresari pot complir les seves obligacions en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals amb mitjans propis, assumint activitats com l’avaluació de riscos i la planificació de mesures preventives. Per facilitar a aquests emprenedors l’autogestió de la prevenció, l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball ofereix el servei PREVENCION10.

  • Definir les obligacions relatives a la prevenció de riscos laborals en empreses de fins a 25 treballadors.
  • Mostrar els aspectes a tenir en compte en el desenvolupament de l’autogestió de la prevenció.
  • Conèixer el Portal de Prevención10, l’eina online de l’INSST per a l’autogestió de la prevenció.

Capítol 1. Introducció

Capítol 2. El teu Pla de prevenció

Elabora el teu Pla
Avalúa els teus riscos
Adopta les mesures oportunes
Fes un seguiment

Capítol 3. Recursos per a l’autogestió: el portal Prevención10.es

Treballadors autònoms i empresaris de fins a 25 treballadors que no participin en activitats perilloses (llistades en l’annex I al Reglament dels Serveis de Prevenció).