Cursos online

Treball en equip en Prevenció de Riscos Laborals

La cooperació entre professionals mitjançant grups de treball amb la finalitat de complir amb els objectius organitzacionals es fa imprescindible, […]

Duració:5 hores
Idioma: Català

Descripció

La cooperació entre professionals mitjançant grups de treball amb la finalitat de complir amb els objectius organitzacionals es fa imprescindible, sobretot, en aquelles empreses en què s’aborden tasques complexes.

El treball en equip, encara que aconsegueixen més fàcilment els propòsits, requereix més competències i habilitats socials per part dels treballadors.

En l’àmbit de la prevenció de riscos laborals (PRL), el treball en equip és un recurs freqüentment utilitzat. Des dels serveis de prevenció integrats per equips de tècnics que treballen coordinats, fins als Comitès de Seguretat i Salut formats per representants de l’empresa i dels treballadors, tots ells treballen en grup amb un fi comú: millorar les condicions de seguretat i salut laborals i fomentar la integració d’una cultura preventiva que propiciï unes condicions òptimes de seguretat i salut entorn de treball.

  • Conèixer com funcionen els grups de treball.
  • Aprendre algunes eines que tenim al nostre abast per millorar la nostra capacitat de treball en equip.

Capítol 1. Introducció.

Capítol 2. Grups de treball i treball en equip.

Capítol 3. Eines per al treball en equip en prevenció.

Capítol 4. Conceptes clau.

Comandaments intermedis i personal que dirigeix equips.