Cursos online

Sensibilització en prevenció de riscos laborals en treballs de jardineria

Els treballs de jardineria engloben una gran varietat de tasques. Algunes d’elles, comporten riscos importants per a la salut de […]

Duració:1 hora
Idioma: Català

Descripció

Els treballs de jardineria engloben una gran varietat de tasques. Algunes d’elles, comporten riscos importants per a la salut de les persones que les realitzen. A més, la incorporació de noves màquines redueix l’esforç físic que, a vegades, poden suposar l’aparició de nous riscos.

Aquesta activitat educativa vol informar el personal de jardineria sobre els riscos laborals als quals estan exposats al dur a terme les seves funcions i les mesures preventives que han d’adoptar-se per evitar els accidents de treball i les malalties professionals.

  • Conèixer els riscos d’exposició derivats de l’exercici de les funcions pròpies de la jardineria.
  • Conèixer els riscos que es poden desencadenar de la utilització de les màquines de treball.
  • Conèixer les mesures preventives exposades per cada cas.

Capítol 1. Concepte.

Capítol 2. Treballs amb maquinària diversa.

Capítol 3. Treballs en alçada.

Capítol 4. Brigada de suport de poda.

Capítol 5. Treballs en via pública.

Capítol 6. Treballs amb productes fitosanitaris.

Capítol 7. Treballs realitzats en condicions climatològiques adverses.

Capítol 8. Normes generals de prevenció.

Personal de jardineria.