Cursos online

Sensibilització en prevenció de riscos laborals en treballs a les caixes en superfícies comercials

Actualment, en la majoria d’establiments comercials, independentment del seu format, hi ha llocs de caixer i caixera ocupats per treballadors […]

Duració:1 hora
Idioma: Català

Descripció

Actualment, en la majoria d’establiments comercials, independentment del seu format, hi ha llocs de caixer i caixera ocupats per treballadors que es dediquen a aquesta activitat la jornada completa o part d’aquesta.

És, per aquest motiu, que els treballadors hauran de conèixer quins poden ser els riscos més comuns del seu lloc de treball (contusions, esforços, lesions musculoesquelètiques derivades de postures forçades i de realitzar moviments repetitius entre d’altres).

Aquest coneixement els permetrà aplicar les mesures preventives adequades per evitar, en la mesura del possible, els accidents o lesions que el treball de caixer i caixera pot comportar, aconseguint que el treball es dugui a terme en les condicions més saludables possibles.

  • Conèixer els principals riscos associats al desenvolupament del lloc de caixer i caixera.
  • Conèixer les mesures preventives adequades per a evitar que es materialitzi la lesió o l’accident.

Capítol 1. Concepte.

Capítol 2. Principals riscos que pot comportar el treball de caixer i caixera.

– Caigudes al mateix nivell i cops amb objectes.
– Postures forçades.
– Moviments repetitius.
– Manipulació manual de càrregues.
– Condicions ambientals.
– Condicions psicosocials i estrès.

Treballadors de venda tant d’establiments no especialitzats, hipermercats, autoserveis, grans magatzems, etc., com als especialitzats.