Cursos online

Sensibilització en prevenció de riscos laborals en la indústria del paper i arts gràfiques

En aquesta activitat s’aborden els riscos associats al sector de la indústria paperera que inclou tot el procés de transformar […]

Duració:1 hora
Idioma: Català

Descripció

En aquesta activitat s’aborden els riscos associats al sector de la indústria paperera que inclou tot el procés de transformar la fibra de cel·lulosa a paper i el sector de les arts gràfiques que inclou tot el procés d’editar i enquadernar llibres, revistes…

La majoria dels riscos associats a aquests llocs de treball poden evitar-se mitjançant un adequat disseny d’aquests, una correcta organització del treball i una adequada informació a l’usuari. Conèixer i destacar els riscos associats al lloc de feina és el primer pas per evitar accidents i malalties professionals.

A través de la informació adquirida podem fer del nostre lloc de treball un lloc més segur i confortable.

  • Conèixer els principals riscos habituals que es presenten en els diferents processos que es desenvolupen en el treball de la indústria del paper i les arts gràfiques.
  • Conèixer les mesures preventives d’aplicació.

Capítol 1. Caracterització de la indústria del paper i de les arts gràfiques.

– Descripció.
– Processos de fabricació.

Capítol 2. Paper i arts gràfiques.

– Indústria del paper.
– Indústria d’arts gràfiques.
– Impressió i màquines per a la impressió.
– Màquines de reproducció.

Personal d’edició i enquadernació dels diferents suports: impressió de llibres, fullets, diaris, revistes, estampats, etc.