Cursos online

Sensibilització en prevenció de riscos laborals del monitor de transport escolar

Les condicions de seguretat en el transport escolar i de menors s’estableixen a la normativa aplicable corresponent. Entre d’altres s’inclou […]

Duració:1 hora
Idioma: Català

Descripció

Les condicions de seguretat en el transport escolar i de menors s’estableixen a la normativa aplicable corresponent. Entre d’altres s’inclou la missió dels anomenats monitors escolars, en els que garanteix la seguretat dels menors que utilitzen l’autocar.

Conèixer i destacar els riscos associats al lloc de treball és el primer pas per evitar accidents i malalties professionals.

Amb la realització d’aquesta activitat educativa, li mostrarem els principals riscos que afecten els monitors escolars i les principals mesures preventives.

  • Conèixer els riscos associats a la Seguretat del Transport Escolar.
  • Saber com actuar o procedir davant situacions d’emergència.
  • Conèixer les mesures preventives dels riscos associats a les tasques a desenvolupar pel monitor de transport escolar.

Capítol 1. Introducció.

Capítol 2. Abans de començar el viatge.

Capítol 3. La farmaciola.

Capítol 4. L’extintor.

Capítol 5. Cops i caigudes.

Capítol 6. Atropellaments.

Capítol 7. Sobreesforços.

Capítol 8. Introducció d’equipatges al maleter.

Capítol 9. Mobilització de menors.

Capítol 10. Primers auxilis.

Capítol 11. Què fer davant un desmai?

Capítol 12. Què fer davant un traumatisme?

Capítol 13. Què fer davant ferides sagnants?

Capítol 14. Què fer davant d’una fractura?

Monitors de transport escolar.