Cursos online

Riscos biològics en el sector sanitari

Els professionals sanitaris desenvolupen la seva feina en un dels sectors on l’exposició a agents biològics és més evident. Per […]

Duració:5 hores
Idioma: Català

Descripció

Els professionals sanitaris desenvolupen la seva feina en un dels sectors on l’exposició a agents biològics és més evident. Per això, és imprescindible que els seus treballadors i treballadores rebin periòdicament informació i formació que els serveixi de reciclatge i els permeti ser més conscients del risc, i per saber com prevenir-ho.

Quan parlem de risc biològic ens referim a l’exposició a virus, bacteris, fongs, paràsits, etc., capaços de provocar malaltia, al·lèrgia o toxicitat en el treballador o treballadora. Però, aquests han de saber que pel sol fet que hi hagi agents biològics en l’ambient de treball no implica necessàriament l’exposició. Hi ha molts factors que entren en joc, i que estan al seu abast perquè no es produeixi la infecció. Mitjançant aquest curs donarem a conèixer aquests factors per a que els puguin aplicar.

  • Reflexionar sobre l’exposició als agents biològics.
  • Proporcionar informació bàsica sobre agents biològics, què són i quins tipus n’hi han.
  • Conèixer com es produeix l’exposició als agents biològics i quins factors hi intervenen. Cadena d’infecció.
  • Conèixer les mesures preventives i de control que s’han d’aplicar per evitar l’exposició a agents biològics.
  • Proporcionar nocions bàsiques d’actuació en cas d’accident biològic.

Introducció

Capítol 1. Cadena d’infecció

Agent causal
Reservori
Porta de sortida
Mecanismes de transmissió
Porta d’entrada
Hoste

Capítol 2. Trencar la cadena d’infecció

Precaucions universals / estàndard
Barreres de protecció
Mesures d’eliminació

Capítol 3. Com actuar en cas d’exposició

Capítol 4. Importància de la vigilància de la salut

Per a treballadors i treballadores del sector sanitari.