Cursos online

Cura de la veu

La cura de la veu és molt important pels professionals que la utilitzen com a eina principal en la seva […]

Categoria:
Duració:5 hores
Idioma: Català

Descripció

La cura de la veu és molt important pels professionals que la utilitzen com a eina principal en la seva activitat diària. És necessari tenir nocions bàsiques sobre l’anatomia i fisiologia de la laringe, així com conèixer els tipus de respiració a adoptar en cada moment per a dur a terme un bon acte fonador.

Al llarg del curs, es mostra que per l’acte fonador intervenen el sistema respiratori, com a element fonamental i imprescindible, el sistema articulatori, el qual permetrà tenir un major control sobre la veu, i el sistema ressonador, que la farà més audible.

Aquest curs pretén donar a conèixer les nocions bàsiques sobre els tres sistemes que intervenen en la fonació a través d’un material teòric-pràctic, els riscos associats a la pèrdua parcial o total de la veu, les patologies més comunes i com actuar per a prevenir aquests riscos.

  • Proporcionar les eines i el coneixement suficients per a fer un ús adequat de la veu.
  • Aprendre coneixements bàsics sobre l’anatomia i fisiologia de la laringe.
  • Aprendre els tipus de respiració i els beneficis de la relaxació per una bona utilització de la veu.
  • Aprendre l’articulació i la impostació vocal.
  • Conèixer les patologies vocals més comunes.
  • Comprendre els beneficis de la higiene vocal.

Capítol 1: Com produïm la veu?

Capítol 2: Sistema respiratori.

Capítol 3: Relaxació.

Capítol 4: Sistema articulatori.

Capítol 5: Sistema ressonador.

Capítol 6: Patologies comunes.

Capítol 7: Pautes d’higiene vocal.

Treballadors que utilitzen la veu com a eina diària en la seva activitat (p. ex. Call Centers, atenció al públic, docència, emissió radiofònica, etc.).