Cursos online

Conscienciació en prevenció de riscos laborals

Un dels objectius bàsics de les empreses és la prestació de serveis de qualitat. Així mateix, cal treballar amb seguretat, […]

Duració:1 hora
Idioma: Español

Descripció

Un dels objectius bàsics de les empreses és la prestació de serveis de qualitat. Així mateix, cal treballar amb seguretat, per fer un treball ben fet. És per això que la prevenció de riscos laborals és prioritària en els plans de formació.

Amb aquesta filosofia s’ha creat la present activitat educativa de sensibilització, que t’ajudarà a complementar els teus coneixements i modificar certs comportaments laborals insegurs, que poden perjudicar la seva salut, la dels teus companys, i també la teva continuïtat en el lloc de treball.

La seguretat i la salut laboral és cosa de tots i és per això que has de traslladar els coneixements adquirits als teus companys i posar-los en pràctica allà on et trobis. Aquesta activitat educativa ha de servir com a guia per al desenvolupament del treball en condicions de seguretat durant tota la vida laboral i personal.

  • Prendre consciència sobre la necessitat d’evitar situacions de riscos.
  • Potenciar l’adopció de comportaments segurs que fomentin la millora de la cultura preventiva.

Capítol 1. Declaració d’intencions.

Capítol 2. Definicions.

Capítol 3. Causes dels accidents.

Capítol 4. Relació Accident – Qualitat.

Capítol 5. Drets i obligacions.

Capítol 6. Seguretat.

– Llocs i espais de treball. Ordre i neteja.
– Màquines i eines.
– Eines manuals.
– Treballs en alçada, bastides, escales i construcció.
– Risc elèctric.
– Incendis.

Capítol 7. Higiene.

– Soroll.
– Ambient tèrmic.
– Substàncies químiques.

Capítol 8. Ergonomia.

– Manipulació manual de càrregues.
– Seient.
– Pantalles de visualització de dades (PVD).

Capítol 9. Emergència.

– Primers auxilis.
– Plans d’emergència i evacuació.

Capítol 10. Resum i comiat.

Treballadors de qualsevol sector d’activitat.